-------------------------------

توجه!  در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

 رمز عبور خود را فراموش كرده ايد ؟

IPAddress : 35.172.217.174-230

تعداد كاربران همزمان در اين سرور =2

 
  امكانات سيستم :
انتخاب واحد
  حذف و اضافه
                 آخرين وضعيت تحصيلي
        دروس ارائه شده
               سفارش غذا از سلف
               تاًييديه دروس انتخابي
               ثبت فيش و چك و ...
 
 
انتخاب واحد فقط در زمانهاي اعلام شده امکان پذير بوده و لذا توصيه مي شود براي جلوگيري از بروز مشکلاتي از قبيل پر شدن کلاسها و غيره در زمان اعلام شده نسبت به انتخاب دروس اقدام گردد
  .